Zinjas hopplopp på Slottshoppet 2012. dag 3

Sussies första officiella hopplopp. Slottshoppet dag 1 2012.